مشاوره آنلاین

لطفا برای اطلاع از چگونگی انجام مشاور با دکتر بهشتیان، اعم از مشاوره حضوری، مشاوره تلفنی، و مشاوره اینترنتی، به بخش مشاوره در سایت «روان کلینیک» مراجعه فرمایید